Recent Content Search
Key
Total  1148 Records  Total  58 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
AuthorsEnglish TitleAdopt time
xuhongkai,yankeqiang,heyanbin,wenbo,yanghuanming,liusiqi The Strategies and Challenges in Metaproteomics Bioinformatics 2017-10-20
HE Yi,SHI Lei,WEI Fang,ZHANG Shan-Shan,GONG Zhao-Jian,LI Xia-Yu,LI Xiao-Ling,ZHOU Ming,XIONG Wei,LI Gui-Yuan,GUO Can,ZENG Zhao-Yang The Role and Mechanism of PVT1 in Promoting Human Cancer Progression 2017-10-20
ZHOU Ming,SUN Zhen-xiao Latest Development of Research on Cultivation and Application of Human Urine-derived Stem Cells 2017-10-20
LV Wen-Hua,LIU Fei-Fei,DENG Yu-Ru Biological Cubic Membranes 2017-10-20
KongZhenZhen,Zhao Li Ling,Tang Yan,Wang Ji Hua,Cao Zan Xia Study on the Interaction between BLFcin6 and Different Phospholipid Membrane by Molecular Dynamics Simulation 2017-10-13
CHEN Yuan-Yuan,BI Li-Jun,ZHANG Xian-En Effects of integration host factor (IHF) from Mycobacterium smegmatis on DNA topological structure* 2017-10-13
ZHANG Ke,liuqingbo,huyonglin,wangdacheng Structural and functional analysis of disruption of the human Csk signaling pathways by effector protein BepE from Bartonella henselae 2017-10-11
Haocai Chang,Zhenzhen Zhang,Lei Liu Effects of Low-level Light Therapy on Immunity 2017-10-09
JI Hao-yue,WANG Li,JIANG Yi The Specific Cognitive and Neural Mechanisms of Social Attention 2017-09-25
LIN Wei,SONG Nan-nan,Wang Bei-bei,BI Hong-sheng A disorder of the liver immune system in experimental autoimmune uveitis 2017-09-20
WEN Jian-Xin,WANG Xue-Dong,LI Xiao-Qin,CHANG Yu Signature Genes Identification of The Breast Cancer Occurrence and Pattern Recognition 2017-09-08
GUO Meng-Meng,YING Qi-Long,YE Shou-Dong Id2 promotes mouse embryonic stem cell self-renewal through induction of the expression levels of Myc family members 2017-09-08
Peng Shuai-Ying,Chu Zhong-Mei,Lu Jian-Feng,Li Dong-Xiao,Wang Yong-Hong,Yang Sheng-Li,Zhang Yi Co-expression of prefoldin from hyperthermophilic archaea Pyrococcus furiosus in Escherichia coli enhances the catalytic efficiency of modified cytochrome P450 BM3* 2017-09-04
Wang Rong,Wang Yi-Ping,He Zai-Qian,Luo Cui-Xian,LI Peng-wei,Hu Jie,JIANG Hua-bei,Zhang Wen-Dong Design and Implementation of Reconstruction Filter Algorithm for Photoacoustic Image Reconstruction Based on Renyi Entropy 2017-08-31
Huaizhou Li,Zhou Haiyan,Yang Yang,Xiaojing Yang,Haiyuan Wang,Ning Zhong The Changes of Brain Network Efficiency in Patients with Major Depressive Disorder Estimated by Intrinsic Functional Connectivity* 2017-08-30
TAN Si-Qiao)),LI Qian,CHEN Yuan,PENG Jian Phosphorylation Site Prediction Integrating the Position Feature with the Sequence Evolution Information* 2017-08-28
SUN Ying-Ning,WANG Wei-Yu,ZHANG Zhi-Wei,SHAO Shu-Li,LI Bo,WANG Ning Progress in Biological Functional Studies of Krüppel-like Factor 7(KLF7) 2017-08-21
ZHANG Mengxia,Liu Qi,WU Haiyan,LI Xiang,TANG Shengsong Cytoplasmic M-CSF Induces Invasion and Migration of HeLa Cells* 2017-08-21
ZHAO Wen-Jin,CHEN De-Jun,LI Li-Juan,ZHENG Jing-Min Hypoxia induced C3a receptor expression in tubular epithelial cell through HIF-1α / NF-κB pathway 2017-07-27
Yan Bai,Huali Chen,Jing Zhou,Lijuan Bai Study on the preparation of BMP-2-PLLAms/ FGF-2-nHA/PLGA using Supercritical Fluid Foaming Technique and osteogenic induction effects in Vitro 2017-05-16
©:Progress in Biochemistry and Biophysics
Responsible Institution:中国科学院Organizers:Institute of Biophysics, The Chinese Academy of Sciences; Biophysical Society of ChinaAddress:15 Datun Road, Chaoyang District,Beijing 100101,China
Tel:010-64888459Email:prog@sun5.ibp.ac.cn
Support:Beijing E-Tiller Co.,Ltd.