Recent Content Search
Key
Total  1156 Records  Total  58 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
AuthorsEnglish TitleAdopt time
LI Tian-Rui,ZHAO Rui-Bo,ZHANG Quan,KONG Xiang-Dong Progress in the research of organoids and applications 2019-06-18
Ni Jian,Hu Miao-Miao,Wei Ying,Chen Rui,Guo Yan Recent progress of single-cell RNA-Seq and its application in human cell atlas construction 2019-06-18
yaoqin,zhangyuying,wukaiyuan,chuboyu,chenchang Increasing CREB signaling by nobiletin rescues cognitive impairment in both GSNOR transgenic mice and natural aging mice 2019-05-28
liujihao,tangshuzhi,huangmingdong,chenzhuo Research progress in tumor therapy targeting plasminogen activator inhibitor-1 2019-05-24
Yuyu Li,Guangzhi Wang,Lanming Chen,Lu Xie The workflow of neoantigen identification based on proteogenomic methodology 2019-05-22
shen wenshu,han qiuju,zhang jian The effects of immune microenvironment on cancer stem cells 2019-05-16
Chan-Juan ZHANG Autophagy of macrophages induced by oxidized low-density lipoprotein via Wnt5a/PKCδ signaling pathway 2019-05-16
WANG Xue-Dong,SHANG Wen-Hui,LI Xiao-Qin,CHANG Yu Identification of lung squamous cell carcinoma-specific methylation candidate diagnostic biomarkers 2019-05-16
Du Yangchun,Tang Jinglan,Wang Youjun,Zhang Xiaoyan Several new techniques for the study of living intracellular subcellular structural proteomics——Application and comparison of proximity labeling strategy 2019-05-15
Yang Tong-Ren,HUANG Yuan-Yu The 6th Annual Academic Conference of the Branch of Nanobiology of the Chinese Society of Biophysics and 'Innovative Nanomedicine' Xiongan Forum were successfully held 2019-05-14
zhangjunwen,cuiyingbin,chenhong,huangbingren,liufusheng eIF4A1 is associated with TrkA and inhibits TrkA polyubiquitination 2019-05-10
Xu Mengbo,Cui Mingyang,Liu Li,limeixia Research progresses of long noncoding RNA in nervous system 2019-05-09
Ling Yang,Ying Zhang,Li Yuan Loss of a centrosomal protein, Centlein, promotes cell cycle progression 2019-05-08
SUN Xun-Wei,SUN Ying,FU Qiu-Fang Cross-modal Learning and Its Cognitive and Neural Mechanisms 2019-05-06
YANG Chuan-hui,YANG Yu-feng Research progress and application of restriction free cloningStechnology 2019-05-06
Zeng Ya-Guang,Luo Jia-Xiong,Han Ding-An,Xiong Hong-Lian,Wang Xue-hua,Zhong Jun-Ping,Wang Ming-yi High-dynamic optical angiography 2019-05-05
Zhang Dai,Zuo zhentao,Rao HengYi,Fan Yong Alteration of neural activity in the sensorimotor and visual cortices and vigilance level during sleep deprivation 2019-04-30
chen mo,wu zhijun,wang xiaowei,hu hongyan,cao jie,chai tuanyao,wang hong Isolation and characterization of a novel 2-pyrone-producing type III polyketide synthase from Polygonum cuspidatum 2019-04-30
zhang wei wei,gao huan yu,sun qing,liang kai,xie when chun,li yan LC-MS/MS studies on sample quality control of Fabry disease 2019-04-28
ZHOU Fang,YAN Zhi-Ping,Ma Lun-Jie,LIU Xiao-Heng Research Progress of Cell Autophagy Induced by Mechanical Stress 2019-04-25
©:Progress in Biochemistry and Biophysics
Responsible Institution:中国科学院Organizers:Institute of Biophysics, The Chinese Academy of Sciences; Biophysical Society of ChinaAddress:15 Datun Road, Chaoyang District,Beijing 100101,China
Tel:010-64888459Email:prog@sun5.ibp.ac.cn
Support:Beijing E-Tiller Co.,Ltd.