Recent Content Search
Key
Total  1152 Records  Total  58 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
AuthorsEnglish TitleAdopt time
xuhuangtao,Renwei,Panyongxin Magnetic Hyperthermia Using Iron Oxides Nanoparticles 2019-01-30
LING hao,LIU wei-wu,HOU xiu-wei,CHEN xiao-hui,XIAO yu,YAN hui,SONG chun-li The research progress of calorie restriction and prevention of cardiovascular aging 2019-01-29
SHAO Wen-Qi),GUO Ying-Ying),DAI Jian-Jun),ZHANG De-Fu),ZHOU Xin-Li) The damage evaluation during cryoprotectant loading with microfluidic chip 2019-01-18
Lishiwei,Quantingwei,Zhouhang,Lianan,Fuling,GongHui,Luoqingming,Zengshaoqun An overview of advances and prospects of tools in neuron reconstruction 2019-01-15
ZHANG Chen,DU Hao-Qi,LI Zheng Advances of encephalopathy associated with gangliosides 2019-01-07
JiangZengming,He Juan,Liu Lin,Xu Xiaofeng,Mo Beixin Advances in miRNAs regulating agricultural traits for crops 2019-01-07
HUANG Yuanyu Approval of the First-Ever RNAi Therapeutics and Its Technological Development History 2019-01-07
Shi Hui,Fang Runping,Zhang Weiying,Li Yinghui,Si Chuanping,Xiong Huabao,Ye Lihong Hepatitis B X-interacting protein restrains hepatic gluconeogenesis through suppressing the expression of PEPCK 2019-01-02
jiangxiaoli,liuxiaoli Recent advances in modulating magnetic nanoparticles for improving magnetic hyperthermia performance 2019-01-02
YUE Hai-Yan,Qin Jing,TAN Hui,WANG Wen-Song DADS on the Biological Behavior of Human Leukemia HL-60 cells with Nuclear Localization and Overexpression of DJ-1 2018-12-26
WANG Pan,XU Gao-Sheng,MA Wei,YE Dong-Mei,LI Yu-Xuan,LUO Wei-Ru,XIAO Yi-Yang,ZHANG Zhi-Wei) Circular RNA and its research status and research strategies in gastric cancer 2018-12-14
Xia Wen-Ran,Chen Si,Wang Liang Neural oscillations underlying the extinction of conditioned fear memory 2018-12-12
JI Hui-Hui,ZHAO Yong-Jie,ZHENG Zhong-Hua,DUAN Shi-Wei Advances in research on alternative splicing regulation of lncRNA 2018-12-11
Zhou Xie-Xuan,Ren Rui,Gao Wan-Ling,Huang Yun-You,Zeng Wen-Feng,Kong De-Fei,Hao Tian-Shu,Zhang Zhi-Fei,Zhan Jian-Feng Trends on Methods for Prediction of Tandem Mass Spectra of Peptides 2018-12-10
WU Fei-Fei),Cai Ru-Jie),Chen-Ting),Zhang Yun-Long),LU Chang-Rui Solution analysis of phage phi29 gp16 protein c-terminal domain* 2018-11-26
LI Shen,NIU Bo,WANG Jian-Hua Research advances in the mechanism of phosphatidylinositol-4,5-diphosphate regulate cell migration. 2018-11-20
Zou Yan,Liu limin,Qin Fengxian,Wang Guisheng Research progress on platelet circRNA 2018-11-13
GUO Longcheng,MA Zhongxuan,LU Lili,XIAO Min Progress in Catalytic Mechanism of Sialidases and Their Functions in Oligosaccharide Hydrolysis and Synthesis 2018-11-12
JIA Yi,DAI Jie,ZHANG Liang-Liang,XIA Huan Biological functions of selenium-binding protein 1 and its relationship with diseases* 2018-11-05
Xiang Hongying,Wang Jufang,Yang Yufeng,Lv Yancheng The research progress of bacterial surface display technology * 2018-10-29
©:Progress in Biochemistry and Biophysics
Responsible Institution:中国科学院Organizers:Institute of Biophysics, The Chinese Academy of Sciences; Biophysical Society of ChinaAddress:15 Datun Road, Chaoyang District,Beijing 100101,China
Tel:010-64888459Email:prog@sun5.ibp.ac.cn
Support:Beijing E-Tiller Co.,Ltd.